Välkommen till Renault Classique

Club Renault Sverige välkomnar medlemmar med alla typer av Renaulter, men under denna sektion samlar vi de medlemmar som har fordon som är äldre än 25 år, med en rullande åldersgräns, dvs i år upp till 1990 års modell.

En gammelbil har man ju av helt andra anledningar än en ny bil. Det är en hobby och inte ett transportmedel på samma sätt som med moderna bilar. Resan är målet, eller för en del är kanske skruvandet själva resan. När bilen är färdigrenoverad uppkommer kanske ett nytt sug efter nånting annat att skriva på.

Att samla alla gamla Renaulter i samma klubb som alla andra Renaulter är ju egentligen ganska naturligt, se bara på andra märkesklubbar, BMW, Mercedes osv. Där finns det alltid en Oldtimer sektion för medlemmar med gammelbilsintresset.

Det är lite bakgrund till varför vi skapar Renault Classique, dessutom är ju klubben medlem i MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet) vilket innebär att våra gammelbilar kan försäkras mycket förmånligt. Här skall alla känna sig välkomna vare sig man har en gammelbil eller inte. Medlemskap i Renault Classique är avgiftsfritt, och man blir automatisk medlem om man har en bil av ”rätt” årgång.

Hemsidan
Större delen av informationen till/från medlemmarna kommer av praktiska och kostnadsskäl att gå via hemsidan och e-mail, det är därför viktigt att alla medlemmar som har mail håller mailadressen aktuell. Uppdatera dina uppgifter

Målsättningen med sektionen skall vara att skapa en gemenskap kring gamla Renaultbilar och bevara och visa dessa bilars förträfflighet för den moderna tiden. Vidare finns en egen del på Forumet dit alla är välkomna med inlägg om allt mellan himmel och jord inom Gammelbilshobbyn. Det kan vara reparationstips, renoveringstips, förmedling av reservdelar, allmänt snack kanske bara.

Träffar
Sektionen kommer att regelbundet att deltaga på en del etablerade träffar som Ånnabodamarknaden utanför Örebro och Ekeby-marknaden som hålls varje år i slutet på augusti utanför Eskilstuna.

Klubben har tillgång till ett utdrag ur Bilregistret som visar samtliga Renaultbilar tom årsmodell 1980. Om någon är nyfiken kan vi göra utsökning på en speciell bil eller modell, kontakta då bara nedanstående kontaktperson:

Mer aktiv
Sen är det ju också så att klubben blir inte aktivare än dess medlemmar, så vi tar gärna emot tips på mekfrågor, reservdelssökningar, förslag till reportage eller frågor runt Renault Classique.

Kontakt
Kontaktperson och ansvarig för Renault Classique är Mats Grimme (#616). I Renommé kommer det oftast att finnas Renault Classique relaterat material.

Hälsningar,
Mats Grimme (#616)