Ordförande Peter Bergqvist 073-254 55 03
Ledamot Mats Dahlberg 070-245 12 61
Kassör Mats Grimme 070-775 20 97
Sekreterare Magnus Janard 070-677 27 27
Suppleant Peter Bergström 070-915 24 84

Valberedning Mathias Asp 073-419 57 75
Valberedning Dennis Håkansson 070-634 24 50